Objavi oglas

Objavite svoj oglas potpuno besplatno!!!

Portal PREPORUKA.HR daruje prvim najbržim korisnicima besplatnu objavu oglasa na neograničeno vrijeme!
Prvih 1000 najbržih korisnika će moći uživati u svim funkcionalnostima oglašavanja koje im nudi portal PREPORUKA. HR
Povećajte svoje prihode i posjećnost vaše stranice već danas. Objava oglasa se vrši u svega par klikova. Registrirajte se ili prijavite sa vašim računom i započnite odmah.

Da li smo napomenuli da svoj oglas možete mijenjati i uređivati u bilo kojem trenutku?
Znate li da možete objaviti svoj logo, slike, kontakt podatke ili čak i video?

Za dodatne informacije ili pomoć pri objavi oglasa kliknite “ovdje”, ili nas kontaktirate putem e-mail adrese [email protected]

1Unesite detalje
Odaberite kategoriju za vašoglas

Lokacija & Karta

Molimo Vas da upišete svoju adresu

Detalji o Oglasu

You can drag & drop images from your computer to this box.

ILI

Unesite svoje radno vrijeme.
npr.09.00-18.00 radnim danima - Vikendom ne radimo

Kontakt Informacije

Unesite svoj telefonski ili mobilni priključak
Unesite svoju web stranicu ukoliko ju imate (npr. http://www.mojastranica.hr)
Unesite web adresu Google+ profila npr. https://www.plus.google.com/preporuka

Video

Dodajte link (URL) vašeg videa

Posebne Pogodnosti

Unesite neke posebne pogodnosti ukoliko ih imate. Npr. popust za studente, ili umirovljenike, popust na količinu, itd...
  
2Prijava / Registracija