VELTEH D.O.O. – ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Lanište ulica 9e, Zagreb, Hrvatska

Web stranica

+38598 522 996

} pon-pet: 09:00-18:00

ZAŠTITA NA RADU

PROCJENA OPASNOSTI- 

Procjena opasnosti odnosi se na postupak ocjenjivanja rizika po zdravlje i sigurnost radnika uslijed djelovanja štetnosti na radnom mjestu. Hrvatsko zakonodavstvo o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu zahtijeva procjenu opasnosti za praktički sve poslovne subjekte. Takvo postupanje omogućuje poduzimanje učinkovitih i djelotvornih mjera u cilju zaštite zdravlja radnika.Temeljem utvrđenih štetnosti i procjene rizika, poslodavac bi trebao moći:

 • donijeti odluku o primjeni potrebnih mjera zaštite, sukladno zakonskim obvezama;
 • provjeriti jesu li već primijenjene mjere dostatne;
 • odrediti prioritete za poduzimanje daljnjih mjera;
 • dokazati tijelima nadzora ili radnicima da je procjena rizika učinjena na stručni način;
 • vidjeti je li postignuto poboljšanje razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
 • Procjena opasnosti je temeljni dokument za provedbu mjera zaštite zdravlja na radu. Procjena opasnosti treba:
 • prepoznati opasnosti, štetnosti i napore u radnom procesu;
 • odrediti njihove intenzitete;
 • ustanoviti radnike izložene riziku;
 • utvrditi vrste i težine mogućih oštećenja zdravlja;
 • procijeniti razine mogućeg rizika;

OSPOSOBLJAVANJA-

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje za siguran rad s računalom
 • Osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
 • Za prijenos ovlasti na ovlaštenike za zaštitu na radu zakon zahtjeva pisanu formu.
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

STROJEVI I UREĐAJI-

ISPITIVANJA STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA
Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima su strojevi i uređaji pri čijem korištenju postoji povećana opasnost po sigurnost i zdravlje radnika unatoč primjene osnovnih pravila zaštite na radu. Utvrđuju se u Listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02).
Članom 52. Zakona o zaštiti na radu određeno je da je poslodavac dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u sljedećim slučajevima:

 • prije njihovog stavljanja u uporabu;
 • najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe;
 • Poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja te
 • prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i
 • uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovo sastavljeni.

ELEKTROINSTALACIJE-

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Obavljamo sve vrste ispitivanja pomoću kojih se dokazuje djelotvornost električnih instalacija (zaštita od neizravnog i izravnog dodira, isklapanje rastavnih uređaja, neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala, otpor izolacije i dr.) To uključuje preglede i mjerenja, odnosno iznalaženje vrijednosti pomoću prikladnih mjernih instrumenata, a koje se ne mogu odrediti pregledavanjem.

ZAŠTITA OD POŽARA

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

ISPITIVANJA STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

PROJEKTI STABILNIH SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Pogledano 651 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Slični oglasi

POLIMER d.o.o. – Osobna zaštitna sredstva i oprema

POLIMER d.o.o. – Osobna zaštitna sredstva i oprema

01/3860-224

Jablanska ulica 74, Zagreb, Hrvatska

08:00-16:00

Oznaka na karti

POLIMER d.o.o. osnovan je 23.02.1991. godine.  Pročitaj više »