GO-PRO PROJEKTNI URED

Grižanska ulica 1, 10040, Zagreb, Hrvatska

Web stranica

+3851 2981 864

} 09:00-17:00

Tvrtka Go-pro d.o.o. osnovana je 1992. godine. Glavna djelatnost tvrtke je arhitektonsko projektiranje, od početnog idejnog projekta do nadzora nad gradnjom, a u što su uključene sve faze projekata i prema potrebi ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.

Izrađujemo sve vrste projekata za ishođenje potrebne dokumentacije ili za izvođenje svih objekata u visokogradnji, od obiteljskih kuća, poslovnih prostora različite namjene, objekata kolektivnog stanovanja do stambeno poslovnih zgrada. Pratimo Vas, prema Vašem zahtjevu, u ishođenju svih potrebnih suglasnosti i potvrda, sve do završnog izvješća nadzornog inženjera. Pružamo Vam stručnu pomoć u projektiranju, te kod samog izvođenja.

-Izrađujemo Snimku postojećeg stanja s dokazom o ispunjenom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti u svrhu ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012).

Tvrtka je relativno mala, ali s dugogodišnjim iskustvom u struci i s kvalitetnim referencama. Prema potrebi angažiramo za projekte konstrukcija, projekte elektroinstalacija, projekte vodovoda i kanalizacije, te za poslove geomehanike i geodezije, naše provjerene vanjske suradnike s kojima imamo sklopljene ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji.

*Osim projektiranja, naša tvrtka se bavi i etažiranjem. U cilju sređivanja upisa Vaše zgrade i posebnih dijelova zgrade (stanova, poslovnih prostora) u zemljišne knjige, a prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 141/06) i Zakonu o zemljišnim knjigama (NN 91/96; 68/98; 137/99; 73/00; 114/01;100/08; 107/07; 152/08; 126/10) izrađujemo Etažni elaborat u kojem u pravnom smislu, uspostavljamo vlasništvo nad posebnim dijelovima zgrade, te utvrđujemo omjer suvlasništva zajedničkog prostora i omjer suvlasništva zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

Usluge:

– projektiranje u visokogradnji
– izrada idejnih projekata
– izrada glavnih projekata
– izrada projekata uklanjanja građevina
– izrada izvedbenih projekata
– ishođenje rješenja o uvjetima građenja
– ishođenje potvrde glavnog projekta
– ishođenje lokacijskih dozvola
– ishođenje građevinskih dozvola
– ishođenje rješenja o izvedenom stanju
– nadzor nad gradnjom
– ishođenje uporabnih dozvola
– izrada troškovnika
– etažiranja

REFERENCE

 

Pogledano 896 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Slični oglasi

KOLOS PROJEKT D.O.O.

+385 91 5388 822

Idrijska ulica 46, Zagreb, Croatia

pon-pet: 08:00- 17:00

Oznaka na karti

KOLOS PROJEKT d.o.o. je poduzeće specijalizirano za arhitektonske djelatnosti, posebice arhitektonsko projektiranje, dizajn interijera i eksterijera, krajobraznu arhitekturu, urbanizam, graditeljstvo, organizaciju, vođenje i nadzor gradnje te konzalting.  Pročitaj više »