GEOMETRIA – ZA GEODETSKE POSLOVE I USLUGE

Huzjanova ulica 5, Zagreb, Croatia

Web stranica

0923044284

} 08:00-16:00

GEOMETRIA je društvo s ograničenom odgovornošću za katastarsko – geodetske poslove. Bavimo se obavljanjem geodetskih usluga za potrebe privatnih investitora te građevinskih i drugih poduzeća a imamo i poslovnu suradnju sa odvjetnicima, arhitektima i građevinskim vještacima.

Radimo na području cijele Hrvatske, a najviše na području Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske županije, Zadarske i Grada Zagreba.

Prema rješenju Državne geodetske uprave imamo ovlaštenje za obavljanje poslova:

– Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
– Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
– Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
– Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada geodetskog projekta, izrada elaborata o iskolčenju  građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
– Izrada situacija nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
– Iskolčenje građevina
– Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Iz područja inženjerske djelatnosti bavimo se:

– Iskolčenjem svih vrsta objekata
– Izradom elaborata kubatura iskopa i nasipa pri građevinskim radovima
– Praćenjem visinskih i položajnih pomaka objekata pri izgradnji

Ostale djelatnosti:

– Suradnja pri izradi etažnih elaborata
– Snimanje stvarnog stanja u svrhu utvrđivanja međa katastarskih čestica
– Savjetodavne usluge pri kupoprodaji zemljišta
– Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

 

Parcelacija zemljišta-  je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.

Legalizacija objekata- ukoliko ste i Vi predali Zahtjev za legalizaciju bez kompletne dokumentacije, ovlaštena tvrtka za geodetske poslove, između ostalog izrađuje i Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene građevine.

Geodetski projekt- se izrađuje kao zasebni dio idejnog ili glavnog projekta koji mora biti povezan i usklađen s ostalim projektima temeljem kojih se izdaje lokacijska ili građevinska dozvola u dijelu u kojem ti podaci utječu na podatke geodetskog projekta.

Upis objekta u katastar – upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje …)

 

 

Pogledano 801 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa