BETON LUČKO

Puškarićeva ulica 1b, Zagreb, Hrvatska

Web stranica

38516599700

} radnim danom od: 08:00-16:00h

Tvrtka Beton Lučko prisutna je na hrvatskom tržištu već više od 20 godina. lzgradnjom proizvodnih pogona i rasprostranjenom prodajnom mrežom na cijelom teritoriju Hrvatske, postala je vodeća tvrtka u svom segmentu. Proizvodni asortiman čini velik izbor visokokvalitetne betonske galanterije: opločnici, rubnjaci, kanalice, cijevi, lomljeni blokovi, obloge stepenica, fasadne obloge…

Poseban naglasak stavljen je na program specijalne proizvodnje; prefabricirani elementi namjenjeni za cestogradnju, tunelogradnju te vodozaštitne građevine. Odlukom za naše montažne sisteme gradenja, sigurnom, brzom i jednostavnom montažom, ostvarujete znatnu financijsku uštedu. Prema Vašem nacrtu izrađuju se: predgotovljeni AB zidovi, montažni stubišni krakovi, AB stropne ploče i AB montažne hale.

Od osnutka 1986., stručni timovi kontinuirano rade na razvoju novih tehnologija i proizvoda. Kao dokaz tome navodimo i certifikat ISO-9001, čiji smo nosioci od 2004. godine.

Tvrtka Beton Lučko danas je renomirani i prepoznati partner u gradnji i to upravo zahvaljujući kvaliteti i raznolikosti proizvodnog programa.

Uvjerite se i sami jer „Beton Lučko gradi s Vama i za Vas!”

PROIZVODNI PROGRAM

-Proizvodni asortiman čini velik izbor betonske galanterije: opločnici, rubnjaci, kanalice, cijevi, lomljeni blokovi, obloge stepenica, fasadne obloge…

Poseban naglasak stavljen je na program specijalne proizvodnje; prefabricirani elementi namjenjeni za cestogradnju, tunelogradnju te vodozaštitne građevine. Odlukom za naše montažne sisteme gradenja, sigurnom, brzom i jednostavnom montažom, ostvarujete znatnu financijsku uštedu.

KVALITETA

-Proizvodnjom betonskih proizvoda bavimo se već punih dvadeset i pet godina. Kroz taj period smo se neprekidno razvijali i usavršavali proizvodne procese.

Danas je ime Beton-Lučko sinonim za inovativnost, profesionalnost i stručnost, te visoku kvalitetu i moderan dizajn.

Praćenje kvalitete proizvoda potvrđuje i certifikat EN ISO 9001, kojeg smo ponosni vlasnici!

beton_lucko_note_01

 

 

 

 

 

STRUČNOST

-Stručni timovi tvrtke Beton-Lučko svakodnevno ulažu svoja znanja i sredstva u razvoj novih tehnologija u cilju držanja koraka sa svjetskim trendovima u toj industrijskoj grani. Svi proizvodni procesi se svakodnevno prate isto kao i kvaliteta proizvoda koja se ispituje u vlastitom laboratoriju.

Obratite nam se s povjerenjem jer svim projektima pristupamo s velikom pažnjom i profesionalnošću!

KONTAKT

-S proizvodnim pogonima diljem Hrvatske i rasprostranjenom prodajnom mrežom tvrtka Beton-Lučko vodeća je u svom segmentu u Hrvatskoj.

Danas Beton-Lučko broji 260 ljudi, a naši proizvodi nalaze se u gotovom svakom gradu u zemlji.

-PROIZVODI

-STANOGRADNJA

Donje Vrapče – Pozicija i okoliš

Vrapčanska ulica sa stanovima za prodaju, nalazi se u istočnom dijelu gradske četvrti Podsused–Vrapče, udaljena 50 m od Ilice. U pozadini ulice je strmiji brežuljak sa zelenilom, stoga neće biti prometa niti mogućnosti gradnje dodatnih objekata.

Unutar kruga radijusa 120 m nalaze se :

Dječji vrtić (poz. 2)
Dom zdravlja (poz.3)
Osnovna škola (poz 4.)
Tržnica (poz. 5)
Stajalište (poz. 6) s autobusnom linijom za centar grada

SISTEMI GRAĐENJA

-Građenje lakim betonom:

Građenje lakim betonom u sustavu “BETON LUČKO” je kombinacija polumontažnog sustava i tehnologije lakog betona od granula ekspandiranog polistirena (EPS betona). Montaža na gradilištu obavlja se kranskom dizalicom ili autodizalicom…

Gotovi elementi zidova i stropova od lakog betona, pored mehaničke otpornosti i sigurnosti , nakon monolitizacije na gradilištu istovremeno postižu potrebne toplinske i druge fizikalne karakteristike. Zatvorena porozna struktura EPS granula i cementnog kamena rezultiraju dobrom obradivošću i trajnošću betonske konstrukcije. Završni radovi su bitno smanjeni zahvaljujući preciznoj tvorničkoj obradi betonskih površina.

*Prednosti sustava:

 • značajno manja opterećenja na tlo,
 • značajno manje inercijalne sile za proračun otpornosti na potresna opterećenja
 • manji utrošak energije tijeko izrade, transporta i ugradbe sježeg betona
 • brza i jednostavna montaža bez zidne i stropne oplate uz smanjeno podupiranje
 • mali pritisci svježeg betona tijekom betoniranja
 • smanjeni armirački radovi na gradilištu
 • ugradnja slijepih okvira za vrata i prozore
 • ugradnja razvodnih kutija za elektroinstalacije i za profore ostalih instalacija
 • zbog precizne glatke obrade površina i toplinskih svojstava lakog betona nepotrebno je žbukanje, već samo finalna obrada gletanjem i farbanjem
 • otpornost na djelovanje smrzavanja i soli
 • poboljšana zvuko-izolacijska i zvuko-upojna svojstva

*Projektiranje

Za projektiranje polumontažnog sustava “Beton Lučko” nudi suradnju svojih stručnjaka specijaliziranih za ovu vrstu konstrukcija i opremljenih kompjutorskim programom za izvedbu radioničkih nacrta predgotovljenih elemenata. Time će se postići optimalni izbor težine elemenata, radnih spojeva i armiranje, te svih potrenih fizikalnih parametara zgrade.

-POLUMONTAŽNI SISTEM GRAĐENJA

Polumontažni sistem omogućuje brzu i jednostavnu montažu objekta. U tvornički izvedene zidne elemente,glatke površinske obrade, ugrađeni su slijepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori…
Karakteristike ovog sistema su:

OSNOVNA KONSTRUKCIJA objekta od nosivih poprečnih i uzdužnih zidova izvodi se u polumontažnom sistemu “Beton Lučko”. Zidovi se sastoje od dviju betonskih stijena debljine 5-6 cm, MB 30 , međusobno povezanih rešetkastim nosačima , sa ugrađenom armaturom zidova, i dobetoniranom jezgrom ( na gradilištu ) u kojoj se ostvaruju svi nastavci armature, kao u monolitnom a.b. zidu . U tvornički izvedene zidne elemente,glatke površinske obrade, ugrađeni su slijepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori.

STROPNA KONSTRUKCIJA se sastoji od tankih montažnih armiranobetonskih “omnia”ploča , proizvod Beton Lučko d.o.o., MB 30, naknadno monolitiziranih dobetoniranjem . Debljina omnia ploče je 5-6 cm , sa ugrađenom armaturom donje zone stropne ploče i rešetkastim nosačima. Na gradilištu se postavlja armatura preklopa “omnia”ploča i armatura gornje zone ,te se stropna ploča dobetonira do pune visine . U “omnia” ploče se ugrađuju razvodne kutije za elektroinstalacije i izvode se svi potrebni otvori i prodori.

FASADNI ZIDOVI rješavaju se na tri načina koji osiguravaju trajnu zaštitu objekta :

mogu biti riješeni kao nosivi arm. betonski zidovi , prekriveni s vanjske strane termoizolacionim pločama ( ekspandirani polistiren ), na koje dolazi cementno ljepilo + fasadna zaštita .
fasadni zidovi se mogu izvesti kao nosivi armirano betonski zidovi , prekriveni s vanjske strane termoizolacionim pločama i obloženi armirano betonskim obložnim , konačno obrađenim , fasadnim elementima (monijerkama) , koji zajedno čine ventiliranu fasadu .
fasadni zidovi mogu se izvesti u montažnim armiranobetonskim troslojnim obrađenim fasadnim elementima koji ispunjavaju kompletan otvor između poprečnih nosivih zidova objekta , a mogu biti puni ili sadržavati otvore za lođu ili ugradbu prozora i vrata .
otvori između poprečnih nosivih zidova na fasadi objekta mogu se riješiti armirano betonskim montažnim fasadnim parapetima finalno obrađenog izgleda .
U stubišnim prostorima objekta ugrađuju se MONTAŽNI STUBIŠNI KRAKOVI. To su arm. betonski elementi koji se proizvode kao ravni stubišni krak promjenjivih dimenzija ili kao dvokrako zavojito stubište tipskih dimenzija. Ravni stubišni krak je dio jednokrakog , dvokrakog ili trokrakog stubišta , koje služi kao glavno stubište u stambenim zgradama ili u zgradam anamijenjenima javnoj upotrebi , a dvokrako zavojito stubište služi za komunikaciju unutar višeetažnih stanova te za sporedna stubišta u zgradama.
Prednosti sistema:

brza i jednostavna montaža , bez upotrebe zidne i stropne oplate, te smanjena potreba za podupiranjem
smanjena količina armiračkih radova prilikom građenja objekta
ugradnja slijepih okvira za vrata i prozore
ugradnja razvodnih kutija za elektroinstalacije i izvedeni ostali instalacijski prodori
zbog vrlo glatke obrade površina nema potrebe za žbukanjem ,već samo za finalnom obradom gletanjem i farbanjem
neminovni rezultat predhodnih stavki je znatna financijska ušteda.

SLOBODA PROJEKTIRANJA Opisani konstruktivni sistem omogućava apsolutnu slobodu projektiranja , kao i kod monolitnih armirano betonskih konstrukcija.

UGRADNJA ELEMENATA Ugradnja montažnih elemenata vrši se prema planovima montaže , koji se isporučuju naručitelju zajedno sa montažnim elementima , a izrađuje ih tehnološka konstruktorska grupa tvornice Beton-Lučko , opremljena modernom tehnologijom. U sklopu planova montaže isporučuje se i ostala dokumentacija u vidu radioničkih nacrta montažnih elemenata i svih detalja horizontalnih i vertikalnih spojeva elemenata, potrebnih radi ugradnje armature spojeva na gradilištu i uvida nadzornog organa , te omogućavanja njegove kontrole.

TRANSPORT ELEMENATA Montažni elementi dopremaju se na gradilište specijalnim vozilima tvornice “Beton Lučko” : labudicom , in-laderom ili šleperom .Transport montažnih elemenata na gradilištu vrši se kranskom dizalicom ili autodizalicom.

STATIČKI TRETMAN Opisani konstruktivni sistem odgovara u pogledu statičkog tretmana monolitnim armirano betonskim konstrukcijama jer omoguaava ugradnju proračunate armature u montažne stijenke zidova i “omnia” ploča , te kvalitetno ostvarivanje svih preklopa armature u središnjoj monolitnoj jezgri , sve prema “Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton” i “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima”.

-MONTAŽNI SISTEM GRAĐENJA

Montažnim sistemom građenja elementima od armiranog i prednapregnutog betona Beton Lučko d.o.o. izvedeno je mnoštvo skladišnih, sportskih i poslovnih objekata. Ovaj sistem gradnje posebno je isplativ kod savladavanja većih raspona i visina konstrukcije.

Brza i kvalitetna proizvodnja u čeličnim kalupima u zatvorenom pogonu što pogoduje i zimskoj proizvodnji, sa kvalitetno njegovanim betonom i toplinski ubrzanim dozrijevanjem betona (zaparivanjem), veliki rasponi elemenata, te brza, sigurna i jednostavna montaža građevine bez upotrebe skupih oplata i podupiranja, daje prednost ovom sistemu gradnje pred klasičnim načinom građenja.

Konstrukcija hale sastoji se od:

Nosive konstrukcije:

-armirano betonskih stupova koji služe za izvođenje osnovne nosive konstrukcije objekta. Stupovi se montiraju na unaprijed pripremljene monolitne temelje samce sa temeljnim časicama, koje su međusobno povezane temeljnim trakama.
-krovnih nosača raspona 10-25(30) m. poprečnog T ili I presjeka, klasično armiranih ili prenapregnutih, prema tipskom kalupu ili slobodnih dimenzija(vidljivo iz kataloga).
-greda, armiranobetonskih ili prenapregnutih, različitih presjeka, dimenzija prema statičkom proračunu. Grede mogu biti međukatne, vjenčane ili ukrute. Proizvode se u čeličnoj oplati raspona prema projektu.
-međukatne (stropne) ili krovne TT ploče su armirano betonskei montažni elementi sa ili bez tlačne ploče, tipskih dimenzija, prema statičkom proračunu i prema raspoloživom čeličnom kalupu, raspona do 15m ili više. Proizvode se klasično armirane ili prenapregnute.
-krovne T gredice max. raspona do 12m su armirano betonski elementi. Postavljaju se na krovne nosače na razmaku cca 2-3m. Preko njih se postavlja završni pokrov (sandwich lim)

Nenosive armirano-betonske fasade tj. fasadnih elemenata koji mogu biti:

-troslojni fasadni elementi (izolirani)
-jednoslojni od lakog betona
-jednoslojne monijerke.

INOVATIVNI PROIZVODI

Stručni timovi tvrtke „Beton-Lučko“ svakodnevno ulažu svoja znanja i sredstva u razvoj novih tehnologija kroz laboratorij za istraživanje i razvoj u cilju držanja koraka sa svjetskim trendovima u toj industrijskoj grani. Svi proizvodni procesi se svakodnevno prate isto kao i kvaliteta proizvoda koja se ispituje u vlastitom laboratoriju. Tvrtka Beton Lučko je uspostavila uspješnu suradnju sa istraživačkim i akademskim institucijama kroz koje se prenosi znanje u oba smjera, a sve kako bi se održala sa europskim i svjetskim trendovima u gradnji, održivom razvoju i zelenoj proizvodnji.

POPIS PRODAJNIH MJESTA MOŽETE PRONAĆI OVDJE

Pogledano 2896 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Slični oglasi

AXA MODA

+385 091 481 2392

Ilica 42/1, Zagreb, Hrvatska

pon-pet: 09:00-18.00

Oznaka na karti

AXA moda kao brand postoji već više od 40 godina.  Pročitaj više »

SERVIS ZA BRAVE VJEŠTICA

+38598 210 197

Ozaljska ulica 13, Zagreb, Croatia

pon-ned: 00:00- 24:00

Oznaka na karti

O nama Obrt “Servis za brave Vještica” osnovan je davne 1990. godine i jedan je od starijih obiteljskih ključarsko-bravarskih obrta u Zagrebu.  Pročitaj više »

HAFER – FITNESS, BICIKLI, SKIJE, SERVISI I PRODAJA

+385 13861171

Ratarska ulica 9, Zagreb, Croatia

pon-pet: 09:00-20:00

Oznaka na karti

PONUDA FITNESS OPREMA -TRAKE ZA TRČANJE -ELIPTICAL- ORBITREK -SOBNI BICIKL -SPINNING BIKE BICIKLI -RABLJENI BICIKLI -DEMA -WHEELER -ROCKMACHINE -SCOTT -NORCO -BICIKLISTIČKI DIJELOVI -JAMIS -BICIKLISTIČKA OPREMA – * AKCIJA SHIMANO SKIJE…  Pročitaj više »