KUBUS PROJEKT – PROJEKTIRANJE, NADZOR,GRAĐENJE

Ulica Marijane Radev 33, Zadar, Hrvatska

Web stranica

+385 98 16 15 292

} 09:00-17:00

O NAMA (VIZIJA I CILJ)

KUBUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje je privatna tvrtka osnovana u Zadru s ciljem pružanja kvalitetnih usluga iz područja arhitekture, građevine i energetske učinkovitosti zgrada, koje će u potpunosti zadovoljiti potrebe i želje naših klijenata.

Bavimo se izradom cjelokupne građevinsko tehničke dokumentacije, kako za postojeće objekte u duhu ozakonjenja zgrada (tj. legalizacije zgrada), tako i za novogradnju i rekonstrukciju postojećih zgrada i obiteljskih kuća u vidu ishođenja građevinskih dozvola i etažnih elaborata.

Bavimo se i stručnim nadzorom građenja, od prijave gradilišta nadležnim institucijama do primopredaje objekta i tehničkog pregleda zgrade, sve u skladu sa Zakonom o gradnji (NN.153/13), odobrenom tehničkom dokumentacijom i pravilima tehničke struke.

Nudimo i usluge energetskog certificiranja kuća, stanova i poslovnih prostora, bez obzira na njihovu veličinu i složenost. Brzo, profesionalno i stručno obavljamo energetske preglede vaših nekretnina i izrađujemo energetske certifikate za potrebe prodaje ili iznajmljivanja vaših nekretnina, u najkraćem mogućem roku.

Naša vizija i naš cilj je pružiti kompletnu i kvalitetnu uslugu našim klijentima, a da bi to uspjeli stručan tim ovlaštenih inženjera građevinarstva i arhitekture stoji Vam na usluzi.

USLUGA

 • PROJEKTIRANJE-Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu koji bi htjeli nadograditi ili rekonstruirati, najprije provjeravamo da li je moguća i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Provjeravamo namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada te što se na određenom prostoru smije, a što ne smije graditi odnosno koje su vam dozvole za to potrebne, a sve u skladu za Zakonom o gradnji (NN153/13) i Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13).
  U sklopu projektiranja za Vas obavljamo izradu:
  -idejnih projekata
  -glavnih projekta za ishođenje građevinske dozvole
  -projekata nadogradnje i rekonstrukcije kuća
  -izvedbenih projekata
  -troškovnika za građenje ili dobivanje kredita
  -građevinskih dozvola za pristupne puteve
  -projekata vizualizacije zgrada
  -usluga geodetskih projekata u suradnji s našim kooperantima stručno savjetovanje
 • LEGALIZACIJA
  Izradite cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za provedbu legalizacije objekata na jednome mjestu i mirno čekajte poziv nadležnog tijela!

  Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade
  Izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011.Ukoliko posjedujete kuću, zgradu ili poslovni prostor koji je izgrađen bez građevinsko tehničke dokumentacije ili je od iste odstupljen, potrebno je provesti postupak legalizacije za vašu nekretninu u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.).U sklopu legalizacije zgrada za Vas izrađujemo:
  -arhitektonske snimke izvedenoga stanja nezakonito izgrađene zahtjevne zgrade
  -snimke izvedenoga stanja nezakonito izgrađene manje zahtjevne i jednostavne zgrade
  -dokaze mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade
  -usluge geodetskih snimaka u suradnji sa našim kooperantima
  -stručno savjetovanje


 • ETAŽIRANJE
  Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova.Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.
  Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu, nakon etažiranja, bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd, a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno – knjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže, itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta i zgrade). Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica.

  Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:
  -prikupljanje dokumentacije
  -izrada elaborata etažiranja
  -pravni proces u etažiranju

 • ENERGETSKI CERTIFIKATI
  Energetski certifikat je dokument kojim se predočavaju energetska svojstva zgrade (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova, klima…) i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.Čemu služi energetski certifikat?

  Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o njenim energetskim svojstvima, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.
  Koliki je rok važenja energetskog certifikata?
  Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

  Kome je potreban energetski certifikat?

  Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano
  nestambene zgrade (poslovne, uredske, škole, fakulteti, vrtići, bolnice, sportske građevine, hoteli, restorani, trgovački centri, muzeji, knjižnice… )
  sve novoizgrađene nekretnine (UVJET ZA UPORABNU DOZVOLU)
  stambene zgrade, odnosno dio zgrade koji se prodaje
  od 01.01.2016. godine i sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u leasing ili zakup

kubus_note_01

 

 

 

 

 

 

 

 • NADZOR
  Tvrtka Kubus Projekt d.o.o. omogućava stručni nadzor nad građenjem , od prijave gradilišta nadležnim institucijama do tehničkog pregleda zgrade i primopredaje objekta, sve u skladu sa Zakonom o gradnji (NN.153/13) i Zakonom o prostornom uređenju (NN.153/13), odobrenom tehničkom dokumentacijom i pravilima tehničke struke.Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri).

Pogledano 653 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa