MAKA – PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA

Ulica Kneza Porina 69, Velika Gorica, Hrvatska

Web stranica

+3851 6216 709

} 08:00-17:00

MAKA kroz igru, na jedan potpuno drukčiji način obuhvaća:

 • program dojenačke razvojne gimnastike
 • program bazične perceptivno motoričke stimulacije
 • somatsku simulaciju vodom
 • radno terapeutski program usmjeren na motoriku šake i ruku
 • stimulaciju kroz razne likovne i glazbene igre, komunikaciju putem gignol igračaka, logičkih igara, igara prepoznavanja, matematičkih i konstrukcijskih igara, modelom poticanja zamjećivanja, razvoja i razumijevanja govora, društvenosti i socijalizacije.

IGRAONICA

Terapijska igraonica je način liječenja koji pomaže djeci da istraže svoje osjećaje, da se izraze i da pronađu smisao u svojim životnim iskustvima.

*Primarni je cilj svakog djelatnika ove terapijske igraonice:

 • Vježbati kroz igru, bez prisile i muke
 • Educirati roditelje za što kompleksnije bavljenje
  djetetom s obzirom na njegove promijenjene sposobnosti
 • Savjetovati ih o nabavci adekvatnih didaktičkih igračaka
  i pomagala
 • Pokazati im kako pomoći djetetu da se najuspješnije
  koristi njima

Programe vode viši fizioterapeuti osposobljeni za rad sa
celebralno oštećenom djecom u suradnji sa prof. defektologom.

Zadaci koji se postavljaju pred djecu uključenu u program
igraonice, bitno se ne razlikuju od onih koji bi bili postavljeni pred njihove vršnjake
bez teškoća, ali stupanj njihovog savladavanja s obzirom na opseg i kvalitetu
dostignuća ovisit će prvenstveno o vrsti i težini oštećenja, dobi djeteta i
faktorima stimulacije djeteta.

Svi rehabilitacijski programi provode se strogo individualno.

 • Bazična perceptivno motorička stimulacija potiče razvoj
  svjesnosti vlastitog tijela u smislu “što sam ja i koliki sam”, a
  isto tako i svjesnost sebe u prostoru
 • Razvijanje motoričkih vještina prema strogim pravilima
  razvojne rehabilitacije pomaže djeci da dostignu maksimum u svojim mogućnostima
  i tako razviju pozitivnu sliku o sebi, koja je najčešće produkt dobre
  interakcije s drugim osobama, objektima i situacijama
 • Somatska stimulacija vodom kao nadopuna bazičnoj perceptivno
  motoričkoj stimulaciji
 • Rad na razvijanju mimično-žvačno-govorne motorike i
  izgradnji estetike lica (hipersalivacija)

Da bi dijete bilo u stanju relativno dobro udovoljiti određenim
zahtjevima, dostići određeni stupanj slobode i odgovornosti, u igraonici se
nastoje stvoriti adekvatne situacije za učenje preko nekoliko faza:

 1. Određivanje sadašnje razine funkcioniranja djeteta u
  pojedinim razvojnim područjima, što se bilježi na posebnim obrascima evaluacije
  stanja i prema kojima se sastavlja habilitacijski program
 2. Izbor odgovarajućih zadataka koji će poslužiti stjecanju
  novih vještina ili učvrstiti postojeće vještine
 3. Provođenje zadataka u prirodnim situacijama uvijek i kada
  je to moguće, uz primjenu pozitivnih pedagoških mjera
 4. Evaluacija opsega ili stupnja dostignuća

PROGRAM

Bazična perceptivno-motorička stimulacija

 • svjesnost vlastitog tijela (što sam ja i koliko sam)
 • svjesnost sebe u prostoru

Razvijanje motoričkih vještina (prema principima razvojne
rehabilitacije – minhenski model)

 • manipulativne igre
 • imitativne igre
 • senzorne igre
 • fina motorika

Zamjećivanje, razvoj i razumijevanje govora, društvenost i
socijalizacija

 • glazbene i likovne igre
 • komunikacija putem gignol igračaka
 • logičke igre
 • igre prepoznavanja
 • dekoracije

Matematičke igre

 • razvrstavanje i grupiranje
 • nizanje
 • količina
 • oblici
 • konstrukcijske igre

Poticanje ravnoteže

 • balansne platforme

O IGRI
Igra je prirodno dječije okruženje za učenje komunikaciju i istraživanje njihovih svjetova. Oporavak od teških životnih iskustava može biti olakšan kroz terpeutsku igraonicu koja omogućuje dječiju slobodu
izražavanja u sigurnom i pouzdanom okruženju.

-Igra omogućuje racionalnu, djelotvornu i organiziranu akciju

-Igra je prvo čovjekovo stvaralačko iskustvo

-Igra je jedan od prvih načina učenja

-Igra je dobar način stvaranja ravnoteže na relaciji
dijete-roditelji i dijete-šira društvena zajednica

-Igra je sredstvo, ne samo motoričkog, već i socijalnog učenja

-Igrom dijete uči kako funkcionira svijet oko njega i kako
taj svijet razumjeti.

 

Pogledano 572 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Slični oglasi

DIJANIĆ – FILTERI ZA VODU

DIJANIĆ – FILTERI ZA VODU

0956230670

Gradićka ulica 39, Gradići, Croatia

08:00 - 16:00

Oznaka na karti

VODA JE IZVOR ŽIVOTA 75 % zemlje je voda, ali samo 1% vode je upotrebljiv za piće. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka svijeta.  Pročitaj više »