ARHITEKTURA LEDER

Horvatova ulica 35, Velika Gorica, Hrvatska

Web stranica

38516222911

} 09:00-18.00

TVRTKA LEDER- Osnovana 1994.god. sa osnovnim djelatnostima: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje te Građevinarstvo. Tijekom 1998. god. registrirana je i za izradu prostorno planske dokumentacije (urbanističkih planova). Kroz proteklih dvanaest godina kadrovski je i organizacijski osposobljena za izradu (projektiranje) arhitektonskih i urbanističkih studija i svih vrsta tehničke dokumentacije za ishođenje dozvola i izvođenje za „uobičejene“ vrste građevina. Kao posebne specijalnosti, od osnutka smo razvijali metode i znanja za projektiranje obnove povijesnih građevina, objekata kulturno-spomeničke baštine, tradicionalne drvene kuće, te sakralne arhitekture (crkve). U proteklih nekoliko godina izrađivali smo i niz detaljnih urbanističkih planova na području grada Velike Gorice.

USLUGE

 • rhitektonskaidejna rješenja i projekti
 • urbanističke studije i detaljni planovi
 • izrada investicijskih programa
 • projekti za lokacijske i građevne dozvole
 • izvedbena dokumentacija za građenje
 • predračuni troškova i troškovnici
 • elaborati utroška toplinske energije
 • arhitektonske izmjere, procjene i „legalizacije“
 • nadzori nad izvođenjem radova
 • detaljni planovi uređenja
 • konzervatorska istraživanja i studije

VRSTE ZAHVATA I GRAĐEVINA KOJE OBRAĐUJEMO

 • nove stambene građevine i obiteljske kuće
 • zgrade društvene i javne namjene
 • poslovne i proizvodne građevine i postrojenja
 • obnova spomenika kulturne baštine
 • rekonstrukcija starih građevina
 • preuređenje tradicionalni drvenih kuća
 • obnova sakralnih građevina – crkve, poklonci
 • uređenjeurbanih površina, trgova, ulica i sl.
 • uređenje sportskih i rekreacijskih zona
 • uređenje zona eksploatacije mineralnih sirovina
 • projektiranje i uređenje interijera

ARHITEKTONSKI PROJEKTI I ISHOĐENJE DOZVOLA

Projekte prilagođavamo vašim potrebama. Izrađujemo projektnu dokumentaciju za sve vrste dozvola, razne oblike i načine gradnje, proračune troškova gradnje i elaborate utroška toplinske energije.

OBNOVA SPOMENIKA KULTURE, TRADICIJSKIH I STARIH ZGRADA

Imamo veliko iskustvo u projektiranju i nadzoru obnove povijesnih i tradicijskih građevina na području kontinentalne Hrvatske za što posjedujemo i odgovarajuću dozvolu (licencu) Ministarstva kulture.

UREĐENJE VANJSKIH PROSTORA I URBANO PLANIRANJE

Projektiramo uređenja vanjskih prostora: trgova, parkova, sportskih i rekreacijskih centara te groblja. Izrađujemo urbanističke studije i detaljne planove za zahvate unutar i izvan naseljenih područja. Naše reference provjerite na našoj WEB STRANICI.

Pogledano 1129 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa