GEO-CROATIA – GEOMEHANIČKI RADOVI, PROJEKTIRANJE, KONZALTING I NADZOR

Ulica Janka Jurkovića 27, Varaždin, Hrvatska

Web stranica

+385 42 311 598

} pon-pet: 09:00-17:00

GEO-CROATIA d.o.o. iz Varaždina je obiteljsko trgovačko društvo specijalizirano za izvođenje geomehaničkih istražnih radova, projektiranje, konzulting i nadzor u građevinarstvu i geotehnici. Osnovani smo početkom 1991. godine i danas uspješno izrađujemo sve vrste projektne dokumentacije iz područja arhitekture, građevinarstva i geotehnike.

ARHITEKTURA I GRAĐEVINARSTVO

 • ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE
 • STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVU
 • LEGALIZACIJA GRAĐEVINA
 • ENERGETSKO CERTIFICIRANJE GRAĐEVINA

GEOTEHNIKA

 • GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
 • ISTRAŽNO BUŠENJE TLA I STIJENE
 • LABORATORIJSKA ISPITIVANJA TLA
 • GEOFIZIČKA ISPITIVANJA TLA I STIJENE
 • IZRADA ELABORATA TEMELJENJA
 • GEOTEHNIČKO PROJEKTIRANJE
 • NADZOR NAD GEOTEHNIČKIM RADOVIMA
 • GEOTEHNIČKO ISPITIVANJE U SVRHU SANACIJE KLIZIŠTA

DJELATNOSTI

1. Geotehnički istražni radovi
– izrada programa za izvođenje istražnih radova
– terenski geomehanički istražni radovi
– strukturno bušenje tla i nadzor nad izvođenjem radova
– istražni radovi ‘’in situ’’ (schmidt-ov čekić, krilna sonda, penetrometar)
– klasifikacija tla i stijenske mase
– laboratorijska obrada uzoraka tla
– projektiranje i sanacija klizišta
– izrada geotehničkih projekata
– stručni nadzor u geotehnici
– izrada geotehničkih elaborata temeljenja
– projektiranje zaštita građevinskih jama

2. Izrada projektne dokumentacije:
– arhitektonsko projektiranje
– izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
– izrada elaborata
– legalizacija građevina
– energetsko certificiranje građevina
– nadzor u građevinarstvu

3. Geofizička ispitivanja
– georadarsko profiliranje tla i stijenske mase koristeći Ground penetrating radar 50 Mhz i 500 Mhz proizvođača Mala Geoscience)
– geoelektrično sondiranje i profiliranje tla
– profiliranje tla seizmičkom refrakcijom
– programska obrada terenskih podataka
– izrada elaborata o izvedenim radovima

Naglašavamo da smo u posljednje 22 godine poslovanja izvršili preko 2000 radova uključujući istražne radove u svrhu izgradnje: mostova, cesta, dionica autocesta, dalekovoda, trafostanica, željezničkih pruga, proizvodnih hala, turističkih naselja, škola, sportskih dvorana, robnih centara, stambenih i višestambenih objekata, sanacija klizišta i drugih radova. Izvršili smo geotehničke i geofizičke radove te izradu elaborata i projekta temeljenja u cilju u izgradnju vjetroelektrana, priključnih dalekovoda i trafostanica za potrebe izgradnje vjetroparkova u Hrvatskoj.

Pogledano 867 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa