PALLIUM FINANCIJSKE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Put Supavla 1, Split, Hrvatska

Web stranica

+385 21 375 179

} 08:00-16.00

Usluge – financije, knjigovodstvo, računovodstvo

Pallium d.o.o. svojim klijentima nudi:

• KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
• POSLOVNO SAVJETOVANJE
• POSREDOVANJE U NAPLATI KROZ VIŠESTRUKE OTKUPNE KOMPENZACIJE
• ANALIZA POSLOVANJA I PROVJERA BONITETA

Knjigovodstvene usluge za tvrtke

• vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
• izrada popisa imovine i obveza
• sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
• izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
• priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
• vođenje knjige ulaznih računa
• vođenje knjiga izlaznih računa
• vođenje blagajne
• obračun poslovnih kartica
• izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
• elektronička predaja obrazaca (e-porezna ,e-fina)
• Internet bankarstvo
• komunikacija s poslovnom bankom
• administrativne usluge
• priprema dokumentacije za odobrenje kredita

VIZIJA I MISIJA:

Pallium d.o.o. želi graditi dugoročne poslovne odnose sa svojim partnerima, pružanjem cjelovite i kvalitetne usluge.

Brigom za svakog našeg klijenta stvaramo trajno partnerstvo prožeto uzajamnim povjerenjem. Naš klijent je naš partner. Dakle, mi smo ti koji se svojom uslugom prilagođavamo veličini i potrebama svog klijenta.

Korištenjem naših usluga naš klijent dobiva osjećaj da unutar svog poduzeća ima službu financija i računovodstva, odjel naplate, odjel kompenzacija, službu plana i analize.

Svakom klijentu pristupamo individualno, uzimajući u obzir njegove specifičnosti te im se nastojimo u potpunosti prilagoditi. Posebnu pažnju obraćamo na novoosnovane firme, obrte, tj. klijente koji prvi put započinju gospodarsku djelatnost.

Naša podrška je u tom smislu potpuna, od pomaganja pri osnivanju firme, obrta, do edukacije i savjeta vezano uz financije, računovodstvo i poreze. Sustavno ulažemo u informatizaciju poslovanja koristeći najmodernija dostupna informatička rješenja prilagođena svojoj veličini i potrebama.

Svojim klijentima pružamo mogućnost predaje propisanih obrazaca i financijskih izvještaja elektroničkim putem, odnosno putem e-porezne i web-servisa Financijske agencije.

Savjetovanje, posredovanje i analiza poslovanja

-Poslovno savjetovanje

Mi smo Vaš poslovni savjetnik kojega možete priuštiti. Usluge poslovnog savjetovanja vršimo po dogovoru: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, porezno savjetovanje i računovodstveno savjetovanje.

Temeljem provedene analize izrađujemo prijedloge mjera za poboljšanje poslovanja. Svojim klijentima nudimo i potporu oko administrativnog vođenja i upravljanja tvrtkom.

Posredovanje u naplati kroz višestruke otkupne kompenzacije

Osnova za početak poslovanja je ugovor o otkupu potraživanja. Ugovorom o otkupu potraživanja određuju se troškovi i rok naplate potraživanja.

Pokrećemo, provodimo i zatvaramo kompenzacijski lanac te vršimo isplatu na Vaš račun po završetku kompenzacije u ugovorenom roku.

Kod isplate iznos kompenzacije umanjimo za unaprijed ugovoreni iznos provizije. Ispostavljamo Vam račun za obavljenu financijsku uslugu.

Započnite proces klikom ovdje ili nas kontaktirajte telefonom ili mailom.

Analiza poslovanja i provjera boniteta

Naši klijenti dobivaju punu podršku za sve svoje potrebe vezane za održavanje likvidnosti tekućeg poslovanja i provjere solventnosti novih partnera.

Pogledano 468 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa