CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH- TRSTENIK

Papandopulova ulica 15, Split, Hrvatska

Web stranica

+38521 461 005

} 08:00-20:00

Centar za obrazovanje odraslih „Trstenik“ osnovan je 2006.godine. Kao obrazovna ustanova djeluje u Splitu, te izvan sjedišta u Šibeniku i Pločama.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa je odobrilo preko osamdeset programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se nalaze u ponudi Centra, te se za završetak svakog programa izdaje uvjerenje/svjedodžba o položenom programu obrazovanja verificirana od nadležnog ministarstva. Težnja za razvojem Centra utječe na to da svakodnevno radimo na istraživanjima potreba obrazovanja i omogućujemo proširenje ponude programa. Ističemo potrebu cjeloživotnog obrazovanja, jer se razvojem tehnologije i današnjim načinom života stvara potreba za novim vještinama i kompetencijama koje Vam omogućavamo.

SURADNJA S JAVNIM I PRIVATNIM SEKTOROM

Sa svrhom ostvarivanja što boljih rezultata, osim polaznika upisanih osobno, surađujemo s privatnim i javnim sektorom koji potražuju usluge obrazovanja svojih djelatnika. Na čast Centru služi činjenica da se unatoč rigoroznim kriterijima odabira ostvarila suradnja s HZZ-om – Hrvatski zavod za zapošljavanje u više prilika njihove potrebe za obrazovanjem nezaposlenih osoba. Između ostalih, posebno izdvajamo neke tvrtke za koje smo radili edukaciju kadrova: Skladgradnja, Vodovod, Čistoća, Promet, Cestar, Vodoprivreda Vrgorac, Luka Ploče, Neretvanski sliv, Intersteel, HEP Šibenik, TLM Šibenik, Gradski parking Šibenik, Luka Šibenik, Hoteli Solaris, osnovne škole, dječji vrtići i drugi. Za uspjeh suradnji s navedenim, kao i mnogim drugim tvrtkama zaslužan je stručni obrazovni kadar kojeg čini niz stručnjaka koji svaki dan rade na poboljšanju kvalitete obrazovanja. S tendencijom rasta, i potvrđenom potrebom zbog konstatnog povećanja broja polaznika, Centar je uložio u proširenje prostora. Ulaganjem u suvremen i moderan prostor i tehnologiju, novu web stranicu, kao i pažljiv odabir stručnih suradnika, Centar može očekivati velik porast zainteresiranih polaznika. Popis svih programa obrazovanja možete pogledati na sljedećem linku:
Popis programa obrazovanja.

Centar za obrazovanje odraslih Trstenik svojim radom i kvalitetnom uslugom postiže velike rezultate. S obzirom na ulaganja očekivan je i daljnji porast upisa polaznika obrazovanja. Budite i Vi jedan od zadovoljnih polaznika!

PROGRAMI:

  • ŠKOLA STRANIH JEZIKA “TELEFAX & COO TRSTENIK”
  • PROMETNI PROGRAM– Centar Vam nudi mogućnost usavršavanja, stjecanja srednje školske spreme kroz prekvalifikaciju ili doškolovanje te osposobljavanje za programe obrazovanja u prometu i logistici. Sa 20 godina iskustva u obuci vozača naš stručni kadar je obrazovao niz zadovoljnih polaznika.
  • INFORMATIČKI PROGRAM– Računalom se danas koristimo svakodnevno. Bez obzira na dob, moramo biti svjesni da nam računalo uistinu olakšava način života i protok željenih informacija. Osnove rada na računalu su potrebne u poslovnom i privatnom životu. Da biste lakše savladali poznavanje rada na računalu nudimo Vam program obrazovanja – Računalni operator.
  • RADNI I GRAĐEVINSKI STROJEVI– Rukovatelji radnim i građevinskim strojevima stječu znanja osnove funkcioniranja radnim i građevinskim strojevima i upoznaju tehniku upravljanja i rukovanja istim te mjere zaštite na radu. Program je namijenjen polaznicima za osobne potrebe i potrebe poduzeća koja žele stručno osposobiti svoje zaposlenike. Polaznici će steći stručna teorijska znanja, dok će praktična nastava biti održana na konkretnim primjerima iz svakodnevne prakse.
  • STROJARSTVO I GRAĐEVINA– Građevinska zanimanja obuhvaćaju sudjelovanje u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme pa sve do konačne izvedbe građevine. Razlikujemo poslove visokogradnje: izgradnja kuće, vikendice i višekatni objekti, te niskogradnju: ceste, vodovodi i dr. U izvedbi građevinskih radova nužna je svakodnevna organizacija i kontrola poslova da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Program je namijenjen polaznicima za osobne potrebe i potrebe poduzeća koja žele stručno osposobiti svoje zaposlenike. Polaznici će steći stručna teorijska znanja, dok će praktična nastava biti održana na konkretnim primjerima iz svakodnevne prakse.
  • IZRADA EU PROJEKATA– Europska unija osigurava financijsku potporu i bespovratna sredstva za mnoge projekte i programe koji omogućavaju organizacijama i institucijama iz javnog i privatnog sektora, kao i organizacijama civilnog društva, da financiraju svoje privatne ideje. Ovaj program omogućava stjecanje vještina planiranja, izrade i provedbe poslovnih projekata, s naglaskom na usklađivanje s kriterijima Europske unije.
  • ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB– Socijalna skrb je djelatnost kojom se ostvaruje društvena briga i interes za socijalnu sigurnost osoba kojima je potrebna pomoć društvene zajednice. Pomoć i njega se pruža osobama koje ne mogu same udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, ali i onima koji nemaju adekvatnu pomoć za svoje potrebe.Takav način skrbi za druge pruža se u socijalno zdravstvenim ustanovama ili u kući korisnika. Da biste mogli stručno pomoći osobama koje Vas trebaju, potrebno je pohađati obuku za određeni program. Upišite program Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba da biste uz zadovoljstvo što pomažete drugima imali priliku i zaraditi nagradu za svoj trud jer nudimo kvalitetno i stručno obrazovanje s upisom u e-radnu knjižicu.
  • TURIZAM I UGOSTITELJSTVO– Život u prekrasnoj zemlji kao što je Hrvatska zahtjeva podizanje kvalitete ugostiteljsko turističkih kadrova na profesionalnoj razini. Centar za obrazovanje odraslih Trstenik Vam osigurava kvalietetnu izobrazbu, mentore i prostore u kojima ćete obavljati praktičnu nastavu. Rad u hotelima, restoranima i drugim poduzećima koji se bave turističkim ponudama, osim Vašeg stečenog znanja će razviti i Vaše komunikacijske vještine. Budite najbolji u svom poslu i upišite jedno od sljedećih zanimanja koje možete upisati u e-radnu knjižicu: hotelski sobar, pomoćni kuhar, pomoćni slastičar, priprematelj pizze, barmen
  • EKONOMIJA I TRGOVINA– Poslovi u ekonomiji i trgovini obuhvaćaju razmjenu, odnosno raspodjelu i potrošnju dobara, proučavanje nastalih troškova, analiziraju podatke i objašnjavaju međuzavisnost ekonomskih pojava i procesa. U svakom sustavu ekonomije potrebno je pridonijeti razmjeni dobara i usluga. Da bismo pridonijeli poboljšanju ekonomije i stručno obavljali poslove razmjene potrebno je steći znanja tehnike prodaje. Kroz programe srednjoškolskog obrazovanja Centar Vam nudi prekvalifikaciju i/li doškolovanje za zanimanje Komercijalist. Ukoliko imate više izraženu želju za radom u uredu, volite rješavati zadatke i raditi s brojkama, za Vas postoji i program osposobljavanja za Knjigovođu/tkinju. Programi obrazovanja u ekonomiji i trgovini koriste Vam, ne samo u poslovnom, već i u privatnom životu.
  • TEČAJEVI IZ ENERGETIKE– Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (N. N., br. 70/10) propisuje program stručnog osposobljavanja i provjeru znanja u skladu s istim. Rukovanje energetskim postrojenjem dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za to postrojenje. Uvjeti polaganja navedeni su u Pravilniku. Za osobe koje su ranije položili stručni ispit postoji obveza obnove znanja i ponovnog polaganja stručnog ispita.

ONLINE PRIJAVA

OVDJE MOŽETE POPUNITI OBRAZAC ZA ONLINE PRIJAVU.

Ukoliko vas zanimaju neke od naših usluga, cjenik možete pogledati OVDJE.

 

Pogledano 705 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa