URED ZA IZMJERU – GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI

Ulica Eugena Kvaternika 6, Šibenik, Hrvatska

Web stranica

+38522 219-976

} 09:00-17:00

Ured za izmjeru osnovan je 2001. godine i od tada pruža visoko kvalitetne geodetske usluge tisućama korisnika.
Današnji sastav tvrtke sačinjavaju podjednako iskusni i mladi stručnjaci koji će spremno odgovoriti na sva pitanja vezana uz vaše zemljišno-knjižno stanje.

USLUGE

 • Geodetski snimak izvedenog stanja
  izrada geodetskog snimka u svrhu zadržavanja nelegalno izgrađenih građevina
 • Parcelacijski elaborat
  izrada elaborata za:

-diobu ili spajanje čestica
-provedbu akata prostornog uređenja
-evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra

 • Geodetski elaborat

izrada elaborata za:
-evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama
-evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
-evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
-provedbu u zemljišnoj knjizi
-izmjeru postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
-ispravljanje propusta u održavanju katastra
-ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
-promjenu područja i granica katastarskih općina

 • Posebna geodetska podloga
  izrada kartografske podloge u svrhu ishođenja dozvole za gradnju
 • Iskolčenje objekta
  prenošenje projektiranih točaka na teren
  izrada elaborata iskolčenja
 • Identifikacija čestica
  -utvrđivanje katastarskog broja čestice prema lokaciji čiji broj nije poznat
  -utvrđivanje lokacije čestice prema broju čija lokacija nije poznata
 • Geodetski – situacijski nacrt
  izrada ABCD snimka u svrhu rješavanja vlasničkih odnosa
 • Geodetske usluge za izvođenje i praćenje radova u visokogradnji i niskogradnji
  izvršavanje svih popratnih geodetskih mjerenja, iskolčenja i obračuna potrebnih izvođaču radova

 

Pogledano 387 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Slični oglasi

GEODETSKI URED SLAVEN LAMBAŠA

+385 22 200 452

Ulica fra Jerolima Milete 1, Šibenik, Hrvatska

09:00-17:00

Oznaka na karti

Ured ovlaštenog inženjera geodezije započeo je nakon stjecanja svih licenci sa samostalnim radom u siječnju 2007. god, u samom centru Šibenika, u ulici Fra Jerolima Milete.  Pročitaj više »