KRAK d.o.o. -Građevinske Usluge

Ulica bana Josipa Jelačića 781, Šibenik, Croatia

Web stranica

+ 385 98 1744 835

} 08:00-16:00

Građevinska tvrtka Krak d.o.o. osnovana je u Šibeniku 2001. godine te od tada kontinuirano posluje do danas. Jedna je od vodećih građevinskih tvrtki na području šibensko-kninske županije.

Osnovna djelatnost tvrtke je nadzor pri gradnji privatnih i poslovnih objekata visokogradnje i niskogradnje, legalizacije objekata kao i etažiranje i procjena.

Cilj tvrtke je našim projektima učiniti vas zadovoljnima, jer upravo to je naše najveće ostvaranje.Stručni tim tvrtke Krak d.o.o. stečenim dugogodišnjim znanjem i stalnom edukacijom, tu je da vam pruži najstručnija rješenja. Odlika izrazito brze i kvalitetne usluge rezultirala je brojnim pohvalama i zadovoljstvom naših stalnih klijenata.

Usluge koje nudimo:

Legalizacije objekata

Nudimo Vam kompletnu uslugu legalizacije objekata.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen je u Narodnim Novinama.

Osnovna usluga koja Vam je potrebna je projektiranje bespravno sagrađene zgrade, najčešće u svrhu izrade snimka izvedenog stanja.

Nudimo i uslugu konzaltinga ukoliko ne možete putem telefona ili e-maila jasno objasniti situaciju u kojoj se nalazite kako bi vam složili adekvatnu ponudu, te u tom slučaju dolazimo do vas pogledati objekt i postojeću situaciju te na licu mjestu savjetujemo koji su najbolji sljedeći koraci.

Ukoliko ne živite u Hrvatskoj, a imate bespravno sagrađeni objekt koji bi htjeli legalizirati na području šibensko-kninske županije, rješavanje papirologije oko ishođenja i podnošenja dokumentacije preuzet ćemo umjesto Vas.

Etažiranje objekata

krak04

Nudimo Vam uslugu etažiranja. Etažirati neku zgradu znači uspostaviti vlasništvo posebnih dijelova te zgrade (npr. stana, poslovnog prostora, garaže i sl.) i utvrditi omjer suvlasništva, što uključuje i omjer suvlasništva na parceli na kojoj je zgrada izgrađena i koja služi redovitoj upotrebi te zgrade.

Donošenjem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96) i Zakona o zemljišnim knjigama (“Narodne novine”, broj 91/96) u Republici Hrvatskoj je stvorena dobra pravna podloga za uspostavu vlasništva na posebnim dijelovima suvlasničke nekretnine i njenu provedbu u zemljišne knjige, što je najčešće moguće učiniti kroz etažiranje.

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno – knjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže, itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta i zgrade), te se dobiva sloboda raspolaganja, odnosno zakonit promet nekretninom (zemljištem i zgradom), odnosno njenim posebnim dijelovima (stanom, poslovnim prostorom, garažom, itd.)

Nadzor pri gradnji

 

Vršimo usluge nadzora pri gradnji.

Postupak stručnog nadzora građenja obuhvaća:

 • nadzor građenja da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom
 • utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosno lokacijskom dozvolom,
 • utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom, odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe,
 • bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama, sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Procjena objekata

krak02

Vršimo procjenu objekata – postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.

Procjene objekata obuhvaćaju:

 • stanove
 • kuće
 • uredske prostore i lokale
 • ugostiteljske objekte
 • skladišne i proizvodne pogone
 • građevinska zemljišta
 • poljoprivredna zemljišta
 • robne kuće
 • benzinske pumpe
 • specifične nekretnine

Pogledano 791 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa