GEODETSKI URED SLAVEN LAMBAŠA

Ulica fra Jerolima Milete 1, Šibenik, Hrvatska

Web stranica

+385 22 200 452

} 09:00-17:00

Ured ovlaštenog inženjera geodezije započeo je nakon stjecanja svih licenci sa samostalnim radom u siječnju 2007. god, u samom centru Šibenika, u ulici Fra Jerolima Milete. U svom uredu Vam sa mladim timom stručnjaka stojimo na raspolaganju za sve upite vezane uz geodetsku struku, te za Vas brzo i kvalitetno obavljamo parcelacije, ucrtavanja objekata, iskolčenja, geodetske snimke, identifikacije, obnove međa, kao i sve ostale vrste geodetskih poslova.

Suradnja našeg ureda sa odvjetničkim i arhitektonsko/građevinskim uredima pokazala se kao jedan od bitnih koraka prema potpunom zadovoljavanju svih Vaših potreba vezanih za rješavanje kako imovinsko-pravnih odnosa, tako i za izradu projektne dokumentacije za Vaše obiteljske, vikend, gospodarske ili poslovne objekte.
Reference i iskustvo koje stoje iza nas, garancija su i Vašeg zadovoljstva našim uslugama…

zato nam se javite s punim povjerenjem

GEODETSKE USLUGE

 • GEODETSKI PROJEKT–  Nakon začetka ideje gradnje Vaše građevine, potrebno je krenuti od geodetske izmjere koja je prvi korak u nizu. Nakon izmjere će se suradnjom geodetske i arhitektonske struke izraditi sva dokumentacija koja je nužna za traženje građevinske dozvole. Sastavni dio dokumentacije za traženje građevinske dozvole je uz glavni projekt (od strane projektanta/arhitekta) i geodetski projekt od strane (ovlaštenog geodetskog izvoditelja). Dakle, možemo reći da geodetski projekt čini pola puta do uspješne realizacije vaše građevine, a kasnije i njenog evidentiranja u katastru i zemljišniku.Novom praksom u struci, tj. izradom geodetskom projekta, investitor kroz jedinstveni skup geodetskih elaborata dobiva kompletnu geodetsku uslugu koja obuhvaća SVE faze – od ideje gradnje do “useljenja u gotovu građevinu”.Geodetskim projektom se:
  -usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno),
  -formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom,
  -provodi iskolčenje i
  -provodi evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi.
 • PARCELIZACIJA ZEMLJIŠTA–  Parcelacijski elaborat – podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetimaParcelacijski elaborat obuhvaća:-terensku izmjeru
  -uredsku obradu
  -izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se formira nova katastarska čestica na katastru odnosno na zemljišniku
 • LEGALIZACIJA OBJEKATA– Što je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade?Sve što morate napraviti jest rezervirati svoj termin za izmjeru objekta.U suradnji sa ovlaštenim arhitektonskim studiom i također ovlaštenim građevinskim biroom, u najkraćem roku ćemo pristupiti izmjeri nekretnine te izraditi tehničke zakonom propisane geodetske, arhitektonske i građevinske elaborate koje prilažete zahtjevu za legalizaciju.
 • UPLANA/UCRTAVANJE OBJEKATA–  Elaborat ucrtavanja zgrade – evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjigeParcelacijski elaborat obuhvaća:-terensku izmjeru
  -uredsku obradu
  -te izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se postojeći objekt evidentira na katastru nekretnina odnosno na zemljišniku
 • ISKOLČENJE- Elaborat iskolčenja – po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku, prenijet ćemo građevinske pravce i visinske kote na teren kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu
  Geodetski elaborat iskolčenja – obvezni dio tehničke dokumentacije na gradilištu
 • GEODETSKI SNIMAK– Ovisno o Vašim potrebama, izrađujemo geodetske snimke sa ili bez visinske konfiguracije terena:
  za uknjižbu na idealni dio nekretnine
  za tužbu na točno definirani ABCD dio nekretnine
  za zemljište nužno za upotrebu zgrade
  za prodaju, kupnju, darovanje, zemjenu ili diobu nekretnine
 • POSEBNA GEODETSKA PODLOGA-  Novim zakonom je prije početka projektiranja objekta predviđena izrada PGP-a (posebna geodetska podloga) na kojem će se odvijati svi projektantski zahvati. Time je izbjegnuto dosadašnje projektiranje na “netočnim” katastarskim mapama a i kasniji problemi pri ishodovanju uporabne dozvole.PGP sadrži položajni i visinski prikaz terena koji ovjeravaju ovlašteni geodetski stručnjak i Državna geodetska upravaPGP je također jedan od temeljnih dokumenata potrebnih za legalizaciju objekta (izgrađenog bez građevinske dozvole) kao i za dokazivanje vremena izgrađenosti objekta (za objekte izgrađene prije 1968. god.).
 • IDENTIFIKACIJA NEKRETNINA– Ukoliko imate broj katastarske čestice, a ne znate gdje je ona na terenu, ili obrnuto, ukoliko posjedujete nekretninu a ne znate njen katastarski broj, mi ćemo za Vas u postupku identifikacije utvrditi činjenično stanje, te Vam ga predočiti ovjerenim Geodetskim elaboratom identifikacije nekretnina
 • OBNOVA MEĐA- Obnavljamo i na teren prenosimo uništene međe Vaših nekretnina
 • OSTALE GEODETSKE USLUGE:
  – Preris katastarskog plana
  -Izvod iz posjedovnog lista
  -Vlasnički listovi

GEODEZIJA KAO DJELATNOST

naše reference pogledajte ovdje

Pogledano 601 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Slični oglasi

URED ZA IZMJERU – GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI

+38522 219-976

Ulica Eugena Kvaternika 6, Šibenik, Hrvatska

09:00-17:00

Oznaka na karti

Ured za izmjeru osnovan je 2001. godine i od tada pruža visoko kvalitetne geodetske usluge tisućama korisnika.  Pročitaj više »